Syd for Mazzarron ligger Bolnuevo, der er en flot turistby, hvor man kan se nogle fantastiske klippeformationer. For 4 millioner år siden var der havbund her og der bundfældedes materialer, der senere blev til sandsten. Senere hævedes landet og efterfølgende har vind og vejr eroderet i sandstenen.Dette har bevirket nogle fantastiske champagnelignende formationer. Kysten består af store klippefremspring, hvorimellem der er nogle flotte sandstrande, og heromkring er der bygget en skønt beliggende turistby.