San Giovanni Rotondo

Længere inde i landet ligger San Giovanni Rotondo, som er blevet et nyt religiøst centrum for troende over hele verden. Otte millioner pilgrimme kommer hvert år for at se kapucinermunken Padre Pios grav.
Padre Pio (Francesco Forgione) kom som ung kapucinermunk til Gargano i 1916, og i 1918 blev han stigmatiseret (fik Jesu sårmærker). Han healede og fortalte om, at han havde natlige kampe med djævelen, som viste sig i skikkelse af en sort kat eller en kvinde. Disse kampe skulle have forårsaget sårmærkerne. Hurtigt opstod der en kult omkring ham, så hurtigt, at Paven suspenderede ham for bedrageri og fratog ham retten til at prædike. Men allerede i 1933 blev han genoptaget i ordenen, men måtte stadig ikke prædike. Han døde i 1968, og blev taget til nåde igen af paven i 1999, og blev kanoniseret i 2002.

Overalt på Gargano og især heromkring ser man hans foto med de meget milde øjne, og man kan købe hans stemme. En af han store bedrifter var at stifte et hospital ved siden af kirken, og det har ca. 1000 patienter.

Som sagt blev han fundet med sine blødende sår 17. september 1918. Vi var der 16. september på en søndag, og måske derfor var der ekstra mange mennesker på stedet. Vi så flere grupper, der under salmesang og ledet af en guide med et trækors på ryggen, gå på en sti op af bjerget til en lille plads, hvor der blev sunget og bedt (Korsets vej). Under en stor Jesusfigur, med tydelige sårmærker var der et stort marmorbord, som man lyttende lagde øret på. På bordet var der formet et kors af mønter??
Jeg ved ikke, hvad de andre hørte. Det eneste, jeg kunne høre, var det gamle slogan fra middelalderen: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer”
J.