Teselskabet i Boston

Teselskabet i Boston var en aktion den 16. december 1773, hvor en gruppe modstandere af det britiske imperium smed 342 kasser te i havnen i Boston, Massachusetts.

Årsagen til teselskabet

I 1766 blev Charles Townshend engelsk finansminister. I maj 1767 kom han med tre lovforslag angående de amerikanske kolonier: Ét om opløsningen af den lovgivende forsamling i New York indtil kolonierne havde opfyldt indkvarteringsloven, ét om oprettelsen af et særligt tolddepartement for kolonierne og ét om indførelsen af en kolonial skattelov. Den sidste lov skulle give 40.000 pund mere til det britiske imperium. Disse penge skulle bruges på aflønning af de kongelige guvernører og dommere i kolonierne.

Townshends nye skattelov

Navn

Vægt

Skat

Kron-, spejl- flint- eller hvidt glas

50,8 kg

fire shilling og otte pence

Mønje

50,8 kg

to shilling

Flaskeglas

50,8 kg

en shilling

Blyhvidt

50,8 kg

to shilling

Maling

50,8 kg

to shilling

Te

0,5 kg

tre pence

Rispapir

pr. ark

tolv shilling

Loven omhandlede også tobak, indigo, visse træsorter, kakaobønner og vin.

De nye skattelove gjorde amerikanerne meget vrede. Især skatten på te fik Frihedens sønner til at gøre oprør mod de britiske tropper, der var udstationeret i Boston. Da volden i Boston tog til, besluttede den engelske regering sig for at udstationere flere soldater i deres kolonier, og disse nye soldater var et oplagt mål for Frihedens sønner.

Stridighederne faldt igen lidt ned indtil 1773, hvor den britiske regering fremsatte en ny lov om te. Det engelske kompagni, der stod for handel med te, Det ostindiske kompagni, bad om et lån på ½ million pund sterling for at kunne holde sine døre åbne. Kompagniet ville i løbet af 1773 få 31 millioner pund te ind i sit pakhus i London, men det ville kun være i stand til at afsætte 13 millioner af dem. Derfor bad kompagniet den engelske regering om at få lov til at undgå de sædvanlige skatter og, som den eneste, sælge sin te udenom Townshends-skatten.

Den nye te-lov skulle have fire fordele:

  • 1) Det ostindiske kompagni ville lettere kunne sælge sine varer, da det havde den billigste te.
  • 2) Det ville kunne udkonkurrere smuglerne, som før i tiden havde den billigste te og derved øge salget af legal te.
  • 3) Den engelske toldindtægt ville derfor stige, da man stadig skulle betale 3 pence i told i modsætning til de 1 shilling og 3 pence, der skulle betales før.
  • 4) Det ostindiske kompagni ville øge sin indtægt og derved stabilisere sin økonomi.

Planen virkede skudsikker, men da kolonierne hørte om den nye engelske lov, var der store protester, især fra Frihedens sønner, der bestod af handelsmænd og derfor ikke ønskede at blive udkonkurreret. Derfor besluttede de sig for at gøre oprør mod regeringens nye lov.

Aktionen den 16. december

Den 16. december 1773 stormede en gruppe af Frihedens Sønner ud fra ”Old South Meeting House” i Boston, og forklædte som Mohawks stormede de de tre skibe The Dartmouth, The Eleanor og The Beaver. Mændene tømte skibenes lastrum for al den te, de kunne finde og smed den ned i Bostons havn. Efter at de havde smidt 342 kasser te i havnen, vaskede de skibenes dæk og bad 1. styrmanden om at fortælle, at de kun havde ødelagt teen og ikke andet.

Da den engelske konge, George 3. af Storbritannien, hørte om, hvordan Frihedens Sønner havde ødelagt teen, indførte han en række nye love, der blokerede Bostons havn for skibe og begrænsede Massachusetts' selvstyre. Ud over det gav kongen London lov til at udpege koloniernes regering, dommere og politiembedsmænd. Én af de nye love gav bl.a. soldater lov til at blive indkvarteret i private hjem.

 

Tea Party: Her begyndte USA's frihedskamp

Kolonisterne i Amerika ville ikke finde sig i mere. Så et stormøde i Boston-kirken Old South Meeting House udartede sig: Borgerne drog i protest til havnen for at kyle briternes last af te i vandet.

Ophidsede var de, de 5000 Bostonborgere, som om aftenen 16. december 1773 drog mod byens største bygning, kirken Old South Meeting House. Da den sidste havde mast sig ind i den overfyldte kirke, åbnede Samuel Adams mødet, et møde, som skulle vise sig at blive et startskud til den amerikanske revolution, Uafhængighedserklæringen og løsrivelsen fra kolonimagten Storbritannien. For noget måtte gøres. Kongen skulle ikke have lov til at pålægge de amerikanske kolonister endnu en told, hvis handelsfolkene selv ville importere te og andre luksusvarer. Ikke så længe, at koloniens indbyggerne ikke var repræsenteret i Parlamentet i London. Især ikke, når det britiske kolonifirma, Det Ostindiske Kompagni, fri for told og afgift kunne lægge til i koloniernes havne. Kompagniets skibe fik militær beskyttelse af Storbritannien, så alene samme dag var tre skibe fyldt med te nået i havn i Boston.

Deltagerne på mødet var oprørte. Flere talte om et væbnet angreb mod Det Ostindiske Kompagnis skibe, pakhusene og deres ansatte. Samuel Adams og andre ledende medlemmer af gruppen Sons of Liberty – en gruppe, der ønskede selvstændighed for de amerikanske kolonier – manede­ folkemængden til ro. En anden plan tog form: 60 mand klædte sig samme aften ud som mohawk-indianere, sneg sig om bord på de tre skibe og kastede lasten, den dyrebare te, i havnen. En hængelås blev ødelagt, og den betalte kolonisterne erstatning for den næste dag. Men teen ville de ikke erstatte, selv om den var en formue værd, med en værdi i dag på omkring 3 mio. dollars. Den åbne konflikt mellem Boston og Storbritannien var en realitet.

Old South Meeting House lå dengang som nu i Washington Street i Boston. Kirken stod færdig i 1729. Foruden at være helligdom blev bygningen brugt som forsamlingshus for Bostons mange politiske og religiøse møder.Byen blev opbygget i 1600-tallet af engelske puritanere. De ville have en streng protestantisk kirke, der ikke blev kontrolleret af kongen eller paven, og i de amerikanske kolonier fandt de dén mulighed. Boston blev desuden hurtigt en driftig havne- og handelsby. Både rigdommen og følelsen af at være anderledes øgede indbyggernes trang til selvstændighed. I 1760'erne gik Bostons indbyggere derfor forrest i kampen for flere rettigheder til kolonierne i Amerika. Briterne svarede igen ved at placere britiske tropper i byen. I 1770 demonstrerede en folkemængde mod soldaterne, som åbnede ild. Fem kolonister blev dræbt. Samuel Adams døbte episoden “Bostonmassakren” og brugte den i kampen for selvstændighed.

Begravelsen af fire af ofrene foregik i Old South Meeting House – begravelsen blev den hidtil største folkesamling i de amerikanske koloniers historie. Sammen med te-aktionen, der er gået over i historien som The Boston Tea Party, førte de begivenheder frem til, at amerikanerne erklærede sig uafhængige få år senere, i 1776.