Saltstraumen - Ulvsvåg 3. juli

På vej til Ulvsvåg camping kørte vi langs Saltfjorden, hvor vi i løbet af ca. 1 time passerede 20 tunneller, den længste 4,7 km.

Ulvsvåg camping ligger, som alle de øvrige, meget smukt lige ned til en fjord. Her ser vi også tidevandet, dog ikke så stærkt, men lige op til campingvognen stiger vandet ca. 1 m, dog uden at nå os J.

I dette område voksede forfatteren Knut Hamsun op. På hans 150 års fødselsdag i 2009 åbnedes ca. 15 km. Herfra et museum for ham. Det er en arkitektonisk meget speciel bygning. Arkitekten (Steven Holl) har udtalt, at bygningen afspejler Hamsuns skæve, krogede sind. ”Bygningen er som en krop – en Hamsun skikkelse i arkitektonisk forstand”.
Det er en meget flot udstilling, og her blev vi lige opdateret om Knut Hamsun, hans liv og forfatterskab, som vi kendte meget lidt til på forhånd. Af hans omfangsrige forfatterskab, kender vi vel bedst ”Sult”, som omhandler hans fattige studentertid, og som er indspillet på film med Ghita Nørby. I 1920 fik han nobelprisen for ”Markens grøde”, og fik derved en position som Norges førende forfatter. Men han faldt i unåde på grund af hans tyskersympatier, og blev arresteret i 1945 for landsforræderi. I 1948 blev han dømt af højesteret for medlemskab i NS, det norske nazistvenlig parti.

Han døde i 1952, og diskussionen om hans litterære og politiske eftermæle foregår stadig, men med dette museum tyder meget på, at han er taget til nåde igen.

Lidt derfra i Hamsund ligger hans barndomshjem, som vi også besøgte, og fik en fin gennemgang af hans liv og forfatterskab. Han hed oprindeligt Petterson, men tog navnet Hamsun efter sin barndomsby. Derfra kørte vi en smuk tur ud til Skutvik.

Videre til Sandsletta